Sąd Okręgowy w Łomży

Udostępnianie akt do celów prasowych

Na podstawie:

 • art. 156 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego
  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 z późn. zm.)
 • art. 525 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku  - Kodeks postępowania cywilnego
  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.)

Umożliwia się udostępnianie akt spraw sądowych, toczących się lub zakończonych w Sądzie Okręgowym w Łomży, do celów prasowych (dziennikarzom).
W celu uzyskania zgody na udostępnienie akt spraw Sądu Okręgowego w Łomży do celów prasowych należy złożyć wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży.

Do wniosku należy załączyć:

 • czytelnie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • czytelnie podpisaną klauzulę informacyjną;
 • czytelnie podpisane oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których wnioskodawca uzyska dostęp w związku z udostępnieniem akt sądowych Sądu Okręgowego w Łomży;
 • kserokopię ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenie potwierdzające fakt bycia dziennikarzem, fakt istnienia uprawnienia do udostępnienia akt (podstawy uprawnienia);

Wniosek o udostępnienie akt spraw sądowych do celów prasowych wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16
18-400 Łomża

lub złożyć w Biurze Podawczym (na parterze w budynku Sądu).

Dokumenty, o których mowa powyżej można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:

 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub,
 • pocztą e-mail podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akta udostępniane są w Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Łomży. Zasady ich udostępniania reguluje Regulamin Czytelni akt Sądu Okręgowego w Łomży.

Załączniki

 1. Wniosek o udostępnienie akt do celów prasowych język polski (2023-09-29 09:05) - (docx) - 38 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2023-09-21 10:00
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-21 10:04:38
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-09-29 09:03:47

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności