Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w I p. 2020 r.

 

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31.12.2019r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało

na 30.06.2020r. 

I Wydział Cywilny

641

979

982

638

II Wydział Karny

170

1729

1716 183

w tym Sekcja Penitencjarna

91

1069

1064 96

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

244

322

321 245

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2020-08-05 14:47
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-08-05 14:51:10

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114