Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w I p. 2023 r.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania
w I półroczu 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Łomży

Nazwa wydziału

Pozostało
na 31 grudnia 2022 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało 
na 30 czerwca 2023 r.

I Wydział Cywilny

483

970

915

538

II Wydział Karny

194

1965

1908

251

w tym Sekcja penitencjarna

92

1245

1198

139

III Wydział Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych

169

352

329

192

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2023-08-08 08:27
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2023-08-08 08:32:13
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-08-08 08:33:26

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności