Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2023 r.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania
w 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Łomży

Nazwa wydziału

Pozostało
na 31 grudnia 2022 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało 
na 31 grudnia 2023 r.

I Wydział Cywilny

483

1894

1804

573

II Wydział Karny

194

3653

3673

174

w tym Sekcja penitencjarna

92

2286

2275

103

III Wydział Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych

169

653

679

143

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2023-08-08 08:27
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2023-08-08 08:32:13
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2024-01-23 14:53:32

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności