Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2023 r.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania
w 2023 roku w Sądzie Rejonowym w Łomży

 

Nazwa wydziału

Pozostało
na 31 grudnia 2022 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostałona
31 grudnia 2023 r.

I Wydział Cywilny

1105

4776

4756

1125

II Wydział Karny

523

5610

5580

553

III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

423

2450

2415

458

IV Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

87

437

389

135

V Wydział Gospodarczy

155

1647

1669

133

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

2992

15579

15731

2840

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

74

1223

1229

68

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2023-08-08 08:44
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2023-08-08 08:51:33
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2024-01-23 14:56:15

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności