Sąd Okręgowy w Łomży

Zatarcie skazania

Zostałem skazany za sprzedaż paszportu na karę grzywny. Grzywnę zapłaciłem 1 marca 2015 roku, czy jestem osobą karaną i czy mogę wystąpić z prośbą o zatarcie skazania. Nie byłem więcej karany a obecnie staram się o pracę i potrzebuje informacji o niekaralności.

Odpowiedź:

W opisanej przez Pana sytuacji zatarcie skazania, mając na uwadze treść art. 107 §4a nastąpiło z mocy prawa z upływem roku od wykonania kary grzywny a więc od 1 marca 2016 roku jest Pan osobą niekaraną, oczywiście, jeżeli Pan nie popełnił innego przestępstwa, za które zapadł prawomocny wyrok skazujący w tym okresie.  Wpis o skazaniu został usunięty z rejestru skazanych a z dniem 1 marca 2016 roku skazanie uważa się za niebyłe.

Odnosząc się do wniosku o zatarcie skazania, to takowy wniosek należy złożyć do sądu, który wydał wyrok skazujący w pierwszej instancji. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, bądź korespondencji, wskazanie wyroku karnego, na podstawie, którego nastąpiło skazanie /wskazanie sądu, który wydał wyrok, datę wydania wyroku, sygnaturę akt/, wskazanie orzeczonej kary, informacje dotyczące wykonania kary i uzasadnienie  wniosku zawierające okoliczności wskazujące za zatarciem skazania typu: np. wykonanie kary, zatrudnienie, przestrzeganie porządku prawnego,  opinię z miejsca i zamieszkania, itp.

Należy mieć na uwadze, iż z mocy art. 106a kodeksu karnego „ Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2016-06-28 14:19
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-06-28 14:24:32
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2016-06-28 14:25:36

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności